Lesson 5: 20 Common Thai Verbs You Should Know

Learn about some common Thai verbs that are daily used in Thailand.

Lesson 5: 20 Common Thai Verbs You Should Know

Learn about some common Thai verbs that are daily used in Thailand.
4
views
Share the link to this page
Copied

About the Video

What will you learn in this video class?

Lessons Overview: 20  Common Thai Verbs you should know
1. Sentences structure
2. 20 common Thai Verbs

Vocabulary lists:

 • นอน (nɔɔn) - To sleep 
  ฉัน/ผม นอนไม่หลับทั้งคืน (chán/pǒm nɔɔn mâi-làp táng-kʉʉn) - I couldn’t sleep the whole night.
 • ใช้ (chái) - To use
  เราใช้ไมโครเวฟได้ (rao chái mai-kroo-wép dâi) - We can use the microwave.
 • วิ่ง (wîng) - To Run
  เธอวิ่งกับหมาของเธอ (təə wîng gàp mǎa kɔ̌ɔng təə) - She runs with her dog.
 • ดูหนัง (duu-nǎng) - To Watch A Movie
  ฉัน/ผม ดูหนังกับเพื่อน (chán/pǒm duu-nǎng gàp pʉ̂ʉan) - I watched a movie with my friends.
 • มี (mii) - To Have
  ฉัน/ผม มีน้องชาย 1 คน (chán/pǒm mii nɔ́ɔng-chai nʉ̀ng kon) - I have one younger brother.
 • พูด (pûut) - To Say
  อย่าพูดอย่างนั้นนะ (yàa pûut yàang-nán ná) - Don’t say that.
 • เรียน (riian) - To Learn
  ฉัน/ผม เรียนภาษาเยอรมัน (chán/pǒm riian paa-sǎa yəə-rá-man) - I learn German.
 • อ่าน (àan) - To Read
  เขาอ่านหนังสือภาษาจีน (kǎo àan nǎng-sʉ̌ʉ paa-sǎa jiin) - He reads a Chinese book.
 • ทาน (taan) - To Eat (formal)
  ฉัน/ผม ทานข้าว (chán/pǒm taan kâao) - I eat rice.
 • กิน (gin) - To Eat (informal)
  ฉัน/ผม กินผลไม้ (chán/pǒm gin pǒn-lá-mái) - I eat fruit.
 • ดื่ม (dʉ̀ʉm) - To Drink
  เธอดื่มกาแฟร้อน (təə dʉ̀ʉm gaa-fɛɛ rɔ́ɔn) - She drinks hot coffee.
 • ซื้อ (sʉ́ʉ) - To Buy
  ฉัน/ผม ซื้อขนมปัง (chán/pǒm sʉ́ʉ kà-nǒm-bpang) - I buy bread.
 • หนัก (nàk) - To Weigh
  ฉัน/ผม หนัก 41 กิโลกรัม (chán/pǒm nàk sì-sìp-èt gì-loo-gram) - I weigh 41 kilograms.
 • ฟัง (fang) - To Listen
  ฉัน/ผม ฟังเพลงจีน (chán/pǒm fang pleeng jiin) - I listen to a Chinese song.
 • ร้องเพลง (rɔ́ɔng pleeng) - To Sing
  ฉัน/ผม ชอบร้องเพลง (chán/pǒm chɔ̂ɔp rɔ́ɔng pleeng) - I like to sing.
 • เต้น (dtên) - To Dance
  คุณอยากเต้นไหม (chán/pǒm yàak dtên mǎi) - Would you like to dance?
 • วาด (wâat) - To Draw
  เด็กผู้ชายวาดรูปแอปเปิ้ล (dèk-pûu-chaai wâat-rûup ɛ́ɛp-bpə̂ən) - The boy draws an apple.
 •  ชอบ (chɔ̂ɔp) - To Like
  ฉัน/ผม ชอบสีแดง (chán/pǒm chɔ̂ɔp sǐi-dɛɛng) - I like red.
 • อยาก (yàak) - To Want
  ฉัน/ผม อยากเป็นนักบินอวกาศ (chán/pǒm yàak bpen nák-bin-à-wá-gàat) - I want to be an astronaut.
 • รัก (rák) - To Love
  ฉัน/ผม รักคุณ (chán/pǒm rák kun) - I love you.

 Who should take this video class?

We are focusing on every Thai learner. 

Learn Thai with Ling app: Download now

Check Ling blog from here

Requirements

There are no additional requirements.

Author

Ling Learn Languages

Learn 60+ languages with fun, bite-sized games in the Ling App. Check out our website for free language lessons! Available on Android, iOS & Web. Try Ling Now: Ling-app.com 

School

Simya Solutions's School

This is a free item
$0.00
د.إ0.00
Kz0.00
ARS$0.00
A$0.00
৳0.00
Лв0.00
Bs0.00
B$0.00
P0.00
CA$0.00
CHF 0.00
CLP$0.00
CN¥0.00
COP$0.00
₡0.00
Kč0.00
DKK kr0.00
RD$0.00
DA0.00
E£0.00
ብር0.00
€0.00
FJ$0.00
£0.00
Q0.00
GY$0.00
HK$0.00
L0.00
Ft0.00
₪0.00
₹0.00
ISK kr0.00
¥0.00
KSh0.00
₩0.00
DH0.00
L0.00
ден0.00
MOP$0.00
MX$0.00
RM0.00
N$0.00
₦0.00
C$0.00
NOK kr0.00
रु0.00
NZ$0.00
S/0.00
K0.00
₱0.00
₨0.00
zł0.00
₲0.00
L0.00
QR0.00
SAR0.00
SEK kr0.00
S$0.00
฿0.00
₺0.00
$U0.00
R0.00
ZK0.00

What's Included

Language: English
Level: All levels
Skills: Thai pronunciation, Thai Language, Thai verbs, Verbs, Listening, Speaking
Age groups: All ages
Duration: 11 minutes

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.