బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
د.إ91.82
A$32.20
৳2,119.77
CA$31.71
CHF 22.30
kr153.48
€20.63
£17.96
HK$193.80
₹1,821.74
RM100.75
₦9,525
kr210.82
NZ$34.65
₱1,208.53
₨3,986.25
S$33.17
฿748.96
₺174.94
B$134.26
R366.79
Лв40.35
₩27,674.32
₪80.99
Learn how to use Microsoft Office and its applications.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 19 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29
د.إ106.51
A$37.35
৳2,458.94
CA$36.78
CHF 25.87
kr178.04
€23.94
£20.84
HK$224.81
₹2,113.21
RM116.87
₦11,049
kr244.55
NZ$40.20
₱1,401.89
₨4,624.05
S$38.48
฿868.79
₺202.93
B$155.75
R425.47
Лв46.81
₩32,102.22
₪93.95

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.